Home

Loga Fundusze Europejskie dla Małopolski
ZOBACZ POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI! Sprawdź więcej

Harmonogram naboru wniosków

Mapa obszaru LGD

Obszar Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała, objęty Strategią Rozwoju Lokalnego, tworzy 9 gmin: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn w obrębie jednej jednostki administracyjnej, tj. powiatu tarnowskiego, w województwie małopolskim. Każda z gmin pozostaje w bezpośrednim lub przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, stanowiąc zwarty geograficznie obszar.  Łączna powierzchnia obszaru wynosi  827 km2, co stanowi  58,57 % powierzchni całego powiatu tarnowskiego. Cały obszar z racji spójności terytorialnej znajduje się w bliskim sąsiedztwie z jednym z głównych ośrodków miejskich województwa małopolskiego – Tarnowem. Obszar ten położony jest we wschodniej części województwa małopolskiego, w paśmie Karpat Zewnętrznych i mezoregionie Pogórza Ciężkowickiego. Cechuje go tym samym zróżnicowana rzeźba terenu – od terenów nizinnych po podgórskie, z najwyższym wzniesieniem Brzanka (Dobratyń) o wysokości 534 m n.p.m.

Spójność obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała nie ma wyłącznie charakteru terytorialnego, ale występuje także na płaszczyznach: historycznej, kulturowej, przyrodniczej,  społecznej i gospodarczej.

Obszar działania naszego LGD

Herby gmin należących do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

Logotypu Unii Europejskiej - Fundusze Europejskie

Strona opracowana i prowadzona przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała.
Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

Translator »
Skip to content