Rok: 2022

Kolejne spotkania konsultacyjne za Nami

3 i 4 listopada  Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała w III etapie przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadziło 9 spotkań konsultacyjnych w gminach: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, a 9 listopada odbyło się spotkanie zespołu planowania strategicznego. Na spotkaniach omawiane były instrumenty terytorialne w logice Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – […]

Uzupełnij ankietę

Szanowni Państwo, Kontynuując prace zmierzające do opracowania „Lokalnej Strategii Rozwoju Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała” chcieliśmy zapytać Państwa – przyszłych projektodawców, a także mieszkańców obszaru gmin tworzących nasze Stowarzyszenie (tj. Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz i Zakliczyn) o projekty, które będziecie chcieli sami realizować w nowej perspektywie finansowej lub oczekujecie, że takie projekty […]

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

Tuchów, 20 października 2022 roku Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-BiałaChopina 10 33-170 TuchówBrowarki 7 32-840 Zakliczyn Szanowni PaństwoCzłonkowie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i LGD Dunajec Biała,Przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy i przedsiębiorcy gmin: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn. Szanowni Państwo,Za nami pierwsze spotkania konsultacyjne towarzyszące opracowaniu nowej Lokalnej Strategii Działania dla LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie […]

Dyżury konsultacyjne

Szanowni Państwo, członkowie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i LGD Dunajec Biała, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy i przedsiębiorcy gmin: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn. W czerwcu 2022 odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne  w ramach opracowywania  Lokalnej Strategii Działania dla LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała. W lipcu i sierpniu  Badanie ankietowe przeprowadziliśmy badanie ankietowe […]

Ankieta analiza

Szanowni Państwo, prezentujemy podsumowanie ankietydotyczącej elementów stanowiących wspólny mianownik dla całego obszaru – LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała. Badanie ankietowe przeprowadziliśmy w miesiącu lipcu 2022 , jako kolejny po spotkaniach konsultacyjnych etap w procesie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju.   POBIERZ WYNIKI ANKIETY

Podsumowanie spotkań i ankieta

Szanowni Państwo, Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała w ramach opracowywania i przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju, w dniach 29 czerwca do 1 lipca przeprowadziło spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 9 gmin: Ciężkowic, Gromnika, Pleśnej, Ryglic, Rzepiennika Strzyżewskiego, Szerzyn, Tuchowa, Wojnicza i Zakliczyna. Opracowanie LSR pozwoli na ubieganie się o środki finansowe z nowej perspektywy UE na lata 2023-2027. Możemy […]

Skip to content