Rejestracja w KRS

18 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała w Krajowym Rejestrze Sadowym nr 0000947161.

Skip to content