Nadzwyczajne Walne Zebranie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała – relacja

8 marca 2022 r. w Domu Kultury w Tuchowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała, podczas którego podjęte zostały uchwały w sprawie składek członkowskich oraz zmian w statucie. Omówiono również sprawę dotyczącą wyboru Rady Decyzyjnej, w tym przedstawiono kandydatury do Rady. Rada Decyzyjna zostanie wybrana przez Walne Zebranie w stosownym czasie. W zebraniu 7 lutego, uczestniczył zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie – Roman Wcisło, który obszernie zaprezentował nadchodzącą perspektywę finansową UE, w tym możliwości ubiegania się o realizację LSR na obszarze nowo utworzonego stowarzyszenia. Stowarzyszenie może aplikować

o kwotę ok. 35 milionów złotych! To duże środki na realizację wielu prorozwojowych przedsięwzięć w gminach należących do Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała. Dlatego warto było wspólnie utworzyć nową Lokalną Grupę Działania, której podbudowę stanowią dotychczasowe, jak sama nazwa na to wskazuje.

Serdecznie dziękujemy za merytoryczne konsultacje i wsparcie w sprawie tworzenia nowej LGD dyrektorowi – Romanowi Wciśle, Magdalenie Doniec i Michałowi Dardzińskiemu. Serdecznie dziękuję burmistrzowi Tuchowa – Magdalenie Marszałek, burmistrzowi Zakliczyna – Dawidowi Chrobakowi, burmistrzowi Ryglic – Pawłowi Augustynowi, burmistrzowi Ciężkowic – Stanisławowi Kuropatwie, burmistrzowi Wojnicza – Tadeuszowi Bąkowi, wójtowi Gromnika – Bogdanowi Staszowi, wójtowi Rzepiennika Strzyżewskiego – Markowi Karasiowi, wójtowi Szerzyn – Grzegorzowi Gotfrydowi, wójtowi Pleśnej – Józefowi Knapikowi za zaangażowanie i wspólne spotkania, podczas których omówione były sprawy tworzenia i działania nowego stowarzyszenia.

Dziękuję serdecznie członkom-założycielom za zaangażowanie  i chęć pracy na rzecz rozwoju naszych gmin. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za podjęcie trudu zarządzania tym bardzo dużym projektem. Wszystkim za poświęcenie, pracę, bezinteresowność

i odpowiedzialność za nasze gminy. Wszystkim Państwu tu wspomnianym z imienia i nazwiska oraz pozostałym członkom stowarzyszenia, dziękuję serdecznie za zaufanie i wybór mojej osoby na prezesa Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała. Korzystając z wieloletniego doświadczenia przy realizacji wielu projektów i kierowaniu instytucjami, obiecuję swoje obowiązki wykonywać z pełną odpowiedzialnością i rzetelnością, kierując bezpieczeństwem, rozwojem i dobrem nas wszystkich i naszych gmin.

Janusz Kowalski

Translator »
Skip to content