POSIEDZENIA ZARZĄDU

4 kwietnia w Zakliczynie i 19 maja w Tuchowie, odbyły się posiedzenia Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała. Członkowie Zarządu omawiali sprawy dotyczące przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 – nowej perspektywy finansowej UE.  Wśród omawianych zagadnień były m.in. charakterystyka obszaru LGD,  a szczególnie jego spójności oraz procesu opracowywania strategii w tym spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gmin, grupami społeczno-gospodarczymi, stowarzyszeniami i organizacjami oraz instytucjami. Ponadto Zarząd zadecydował o powołaniu zespołu planowania strategicznego oraz po rozważeniu propozycji wsparcia eksperckiego podczas działań w ramach opracowywania LSR  przyjął, że proces badawczy i analityczny obszaru stowarzyszenia zostanie przeprowadzony przy udziale ekspertów zewnętrznych.

Translator »
Skip to content