Podsumowanie spotkań i ankieta

Szanowni Państwo,
Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała w ramach opracowywania i przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju, w dniach 29 czerwca do 1 lipca przeprowadziło spotkania konsultacyjne z mieszkańcami 9 gmin: Ciężkowic, Gromnika, Pleśnej, Ryglic, Rzepiennika Strzyżewskiego, Szerzyn, Tuchowa, Wojnicza i Zakliczyna.
Opracowanie LSR pozwoli na ubieganie się o środki finansowe z nowej perspektywy UE na lata 2023-2027. Możemy sięgnąć po ponad 35 milinów złotych. Dziękuję za obecność na spotkaniach oraz aktywność. Przeprowadziliśmy szeroką debatę o naszych zasobach, atutach, barierach i problemach, a także o naszym potencjale już wykorzystywanym i jeszcze nie, w kontekście całego obszaru stowarzyszenia. Kolejnym etapem będą badania ankietowe, https://tiny.pl/9z3xm a na przełomie sierpnia i września drugi cykl spotkań konsultacyjno-planistycznych, na których będziemy wyznaczać cele i planować konkretne działania. Już dziś serdecznie na nie zapraszam.
Janusz Kowalski
Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała
Translator »
Skip to content