Dyżury konsultacyjne

Szanowni Państwo,

członkowie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i LGD Dunajec Biała,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy i przedsiębiorcy gmin: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn.

W czerwcu 2022 odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne  w ramach opracowywania  Lokalnej Strategii Działania dla LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała. W lipcu i sierpniu  Badanie ankietowe przeprowadziliśmy badanie ankietowe jako kolejny po spotkaniach konsultacyjnych etap w procesie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju. Informujemy, że prowadzimy konsultacje indywidualne lub grupowe dotyczące przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W tym celu uruchamiamy dyżury stałe w siedzibach Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała:

Wtorki w godz. 13.30-15.30  – ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn, tel. 14 665 37 37
Środy w godz. 13.30-15.30  –  ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów,  tel. 14 652 44 04

oraz dyżury konsultacyjne członków zarządu i stowarzyszenia w gminach:

24 października godz. 14.00 – 15.30, Tuchów,
Dom Kultury w Tuchowie,
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

24 października godz. 14.00 – 15.30, Zakliczyn,
Biuro, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn

25 października godz. 14.00 – 15.30, Pleśna,
Urząd Gminy Pleśna, pok. nr 7
33-171 Pleśna 240

26 października godz. 14.00 – 15.30, Ryglice,
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach
ul. Adama Mickiewicza 27, 33-160 Ryglice

26 października godz. 14.00 – 15.30, Ciężkowice,
Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach,
ul.  3-go Maja 34,
33-190 Ciężkowice

26 października godz. 14.00 – 15.30 Szerzyny,
Urząd Gminy Szerzyny, pok.nr 113
Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny

27 października godz. 14.00 – 15.30 Rzepiennik Suchy,
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim,
Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik Suchy

27 października godz. 14.00 – 15.30, Gromnik,
Urząd Gminy Gromnik, pok.nr 9
ul. Wincentego Witosa 2, 33-180 Gromnik

28 października godz. 14.00 – 15.30, Wojnicz,
Dom Grodzki w Wojniczu
ul. Długa 82
32-830 Wojnicz

Translator »
Skip to content