Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała zwołuję na dzień
16 maja (wtorek) 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała, które odbędzie się w Ratuszu Sala im. Spytka Jordana w Zakliczynie o godz. 16:00.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wprowadzenie zmian do Statutu.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
 7. Ustalenie formy głosowania.
 8. Wybór Członków Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia i podjęcie stosownych uchwał.
 9. Przedstawienie wstępnego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju.
 10. Wnioski i interpelacje.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zakończenie zebrania.

 

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status podejmowanych uchwał. W miarę możliwości prosimy o potwierdzenie udziały w zebraniu: biuro@pogorzanskie.pl oraz pod numerem telefonu 14 652 44 04.

 

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

Skip to content