Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Zastępca/Zastępczyni Dyrektora/Dyrektorki

Mężczyzna z laptopem i kobieta z dokumentami

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na wybór pracownika na stanowisko Zastępca/Zastępczyni Dyrektora/Dyrektorki Biura w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała.

W wyznaczonym terminie (15.04.2024 r. do 25.04.2024) wpłynęła 1 oferta. Oferta spełniła wymogi formalne. W ramach przeprowadzonej rekrutacji Zarząd zdecydował o zatrudnieniu Pana Jarosława Makowca, zam. Burzyn 221, 33-170 Tuchów.

Posiada on wymagane kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku oraz uzyskał on największą ilość punktów wśród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

 

 

 

Translator »
Skip to content