Aktualności

Aktualności

Posiedzenie Zarządu

7 lutego 2022 r. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała podczas swojego posiedzenia przyjął plan działania na najbliższy okres, w szczególności przygotowania do aplikowania o wsparcie przygotowawcze Lokalnej Strategii Rozwoju.

Rejestracja w KRS

18 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała w Krajowym Rejestrze Sadowym nr 0000947161.

POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE DUNAJEC-BIAŁA. PERSPEKTYWA PRZYSZŁOŚCI.

4 stycznia 2022 r. w Domu Kultury w Tuchowie odbyło się założycielskie zebranie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała. Stowarzyszenie, działające jako Lokalna Grupa Działania (LGD), zostało utworzone, aby w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2023-2027 mogło aplikować o ośrodki unijne na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład stowarzyszenia weszły gminy dwóch LGD: Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i LGD Dunajec-Biała, […]

Skip to content