Kategoria: Konsultacje

KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE ZMIAN W LSR

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów: Lokalna Strategia Rozwoju Formularz zmian Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała na formularzu zmian, telefonicznie: 14 652 44 04 lub mailowo: […]

Konsultacje projektu kryteriów wyboru grantobiorców

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała opracował projekt kryteriów wyboru grantobiorców, które poddaje do publicznych konsultacji. Ustalanie kryteriów ma miejsce w związku z realizacją przez LGD umowy ramowej w zakresie wdrażania LSR na lata 2023 – 2027. Przygotowując projekt kryteriów, Zarząd brał pod uwagę: warunki wyboru LSR do realizacji wskazane w ustawie o RLKS i regulaminie tego konkursu, […]

Konsultacje projektów procedur

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała poddaje do publicznych konsultacji projekty procedur związanych z wdrażaniem LSR na lata 2023 – 2027. Przygotowując projekt procedur Zarząd brał pod uwagę: warunki wyboru LSR do realizacji wskazane w ustawie o RLKS i regulaminie tego konkursu, kryteria oceny LSR, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem w poprzedniej perspektywie finansowej lokalnej strategii rozwoju […]

KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE ZMIAN W LSR

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów: Lokalna Strategia Rozwoju Formularz zmian Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała na formularzu zmian, telefonicznie: 14 652 44 04 lub mailowo: […]

Projekt LSR do Konsultacji

Prezentujemy Państwu Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju – Pogórzańskiego Stowarzyszenie Dunajec-Biała. Uwagi do projekt można zgłaszać do dnia 24.05.2023 na zamieszczonym poniżej formularzu do konsultacji. Pobierz projekt LSR Formularz do konsultacji

Translator »
Skip to content