Wsparcie przygotowawcze

Wsparcie przygotowawcze

 

Logotypu Unii Europejskiej - Fundusze Europejskie

 

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

Translator »
Skip to content