Zarząd stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia

Zarząd
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

Janusz Kowalski

Prezes Zarządu

Jan Czaja

Wiceprezes Zarządu

Renata Dyngosz

Wiceprezes Zarządu

Anna Koczwara

Skarbnik Zarządu

Anita Serafin

Sekretarz Zarządu

Tomasz Wąsik

Członek Zarządu

Iwona Kiełbasa

Członek Zarządu

Rafał Golec

Członek Zarządu

Dariusz Wełna

Członek Zarządu

Konrad Kalicki

Członek Zarządu

Translator »
Skip to content