Spotkanie konsultacyjne – Wojnicz – 29.06.2022

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Miejsce: Wojnicz
Dom Grodzki w Wojniczu
ul. Długa 82, 32-830 Wojnicz

Termin: 29.06.2022 , godz. 18:00 – 20:00

Program
1. Prezentacja obszaru LGD w kontekście obszaru gminy.
2. Zapoznanie z procesem przygotowania LSR w tym realizacji programowych (PROW 2023-2027, EFS+, EFRR)
3. Analiza stanu i potencjału obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała
4. Analiza obszaru w tym mocnych stron, szans
5. Analiza potrzeb w tym kontekście
6. Analiza obszaru w tym słabych stron, zagrożeń
7. Analiza potrzeb w tym kontekście
8. Diagnozy strategiczne

 

Translator »
Skip to content