POGÓRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE DUNAJEC-BIAŁA. PERSPEKTYWA PRZYSZŁOŚCI.

4 stycznia 2022 r. w Domu Kultury w Tuchowie odbyło się założycielskie zebranie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała. Stowarzyszenie, działające jako Lokalna Grupa Działania (LGD), zostało utworzone, aby w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2023-2027 mogło aplikować o ośrodki unijne na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład stowarzyszenia weszły gminy dwóch LGD: Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i LGD Dunajec-Biała, i są to: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn.
Podczas zebrania wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.
W skład Zarządu weszli:

  • Janusz Kowalski – prezes;
  • Janusz Jarząb – wiceprezes;
  • Renata Dyngosz– wiceprezes;
  • Małgorzata Kras – skarbnik;
  • Anita Serafin – sekretarz;
  • oraz członkowie: Anna Koczwara, Marek Dziuban, Rafał Golec, Dariusz Wełna, Mikołaj Kulak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Maciej Sokulski– przewodniczący;
  • Witold Szczudrawa – wiceprzewodniczący;
  • Dorota Strojny – sekretarz,
  • oraz członkowie: Dawid Poręba i Ewa Klimczak.
Skip to content