Konsultacje projektu kryteriów wyboru grantobiorców

Mężczyzna z laptopem i kobieta z dokumentami

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała opracował projekt kryteriów wyboru grantobiorców, które poddaje do publicznych konsultacji.

Ustalanie kryteriów ma miejsce w związku z realizacją przez LGD umowy ramowej w zakresie wdrażania LSR na lata 2023 – 2027.

Przygotowując projekt kryteriów, Zarząd brał pod uwagę:

  • warunki wyboru LSR do realizacji wskazane w ustawie o RLKS i regulaminie tego konkursu,
  • kryteria oceny LSR,
  • uwarunkowania lokalne,
  • dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem w poprzedniej perspektywie finansowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014 – 2020,
  • projektowane cele i przedsięwzięcia w ramach LSR,
  • obowiązujące wytyczne instytucji nadrzędnych.

Kryteria zostały opracowane w taki sposób, by nie budziły one wątpliwości interpretacyjnych.

W przypadku kryteriów oceny operacji, Zarząd przygotował pakiet kryteriów podstawowych oraz pakiet kryteriów premiujących.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i w razie jakichkolwiek propozycji z Państwa strony, prosimy o przesłanie przedmiotowych uwag na formularzu – Karta uwag, do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@pogorzanskie.pl wyłącznie na niniejszym formularzu w terminie do dnia 29 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00

kontakt: Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała,
adres siedziba: ul. Fryderyka Chopina 10, 33-170 Tuchów,
adres filia: ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn,
tel. 501 276 126, biuro@pogorzanskie.pl

Zachęcamy również do zgłaszania nowych inicjatyw i pomysłów na formularzu – Karta uwag, do biura Stowarzyszenia (siedziba lub filia) lub elektronicznie na adres: biuro@pogorzanskie.pl  w terminie 29 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00.

Proces konsultacji jest przeprowadzany zgodnie z Procedurą ustalania lub aktualizacji kryteriów wyboru operacji na lata 2023 – 2027. Po zakończeniu procesu konsultacji oraz analizy zgłoszonych uwag (w przypadku ich wystąpienia), Zarząd odbędzie zebranie w celu uchwalenia przez ten organ kryteriów.

Projekt kryteriów wyboru grantobiorców

Karta uwag – kryteria wyboru grantobiorców

W celu sprawdzenia stopnia zrozumienia powyższych kryteriów – prosimy o uzupełnienie poniższej ankiety. Ankiety można dostarczyć do biura Stowarzyszenia (siedziba lub filia) lub elektronicznie na adres: biuro@pogorzanskie.pl  w terminie 29 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00.

Ankieta

Translator »
Skip to content