Na wolne stanowisko pracy Specjalista/Specjalistka ds. Wdrażania LSR – wpłynęło 7 ofert

Mężczyzna z laptopem i kobieta z dokumentami

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Specjalista/Specjalistka ds. Wdrażania LSR
w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała, do biura w terminie naboru ofert tj. od 15.04.2024 r. do 25.04.2024 r. wpłynęło 7 ofert.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała dokonał weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów do kolejnego etapu naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowały się wszystkie osoby.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Iwona Baran, zam. ul. Jasna 9a, 33-180 Gromnik
  2. Laura Hudyka, zam. ul. Leśna 14a,  33-170 Tuchów
  3. Aneta Rudnicka, zam. Kończyska 92, 32-840 Zakliczyn
  4. Emilia Jamka, zam. Burzyn 235 a, 33-170 Tuchów
  5. Anna Szymańska, zam. ul. Batalionów Chłopskich 54, 33-160 Ryglice
  6. Magdalena Marcinek, zam. 39-221 Łęki Górne 234
  7. Ewelina Kinga Kamińska, zam. ul. Mickiewicza 64, 33-170 Tuchów

Ww. kandydaci zostali poinformowani poprzez e-mail o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Translator »
Skip to content