Na wolne stanowisko pracy Zastępca/Zastępczyni Dyrektora/Dyrektorki – wpłynęła 1 oferta

Mężczyzna z laptopem i kobieta z dokumentami

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Zastępca/Zastępczyni Dyrektora/Dyrektorki
w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała, do biura w terminie naboru ofert tj. od 15.04.2024 r. do 25.04.2024 r. wpłynęła 1 oferta.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała dokonał weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów do kolejnego etapu naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna, kandydat został zakwalifikowany.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
1. Jarosław Makowiec, zam. Burzyn 221, 33-170 Tuchów

Ww. kandydat został poinformowany poprzez e-mail o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Translator »
Skip to content