Dzień: 2024-04-12

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach PS WPR na lata 2023–2027

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR – obowiązujące od dnia 29 marca 2024r. Dnia 29 marca 2024r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, […]

Translator »
Skip to content