Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach PS WPR na lata 2023–2027

Mężczyzna z laptopem i kobieta z dokumentami

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR – obowiązujące od dnia 29 marca 2024r.

Dnia 29 marca 2024r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR, które określają:

  1. Warunki przyznawania pomocy;
  2. Rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady ich określania;
  3. Warunki realizacji operacji;
  4. Formę w jakiej przyznaje się pomoc, wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziom pomocy dla poszczególnych operacji;
  5. Warunki wypłaty pomocy;
  6. Zobowiązania beneficjenta.

Wytyczne do pobrania >>>>

 

Translator »
Skip to content