Miesiąc: kwiecień 2024

KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE ZMIAN W LSR

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów: Lokalna Strategia Rozwoju Formularz zmian Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała na formularzu zmian, telefonicznie: 14 652 44 04 lub mailowo: […]

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. Wdrażania LSR

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na wybór pracowników na stanowisko Specjalista/Specjalistka ds. Wdrażania LSR. W wyznaczonym terminie (15.04.2024 r. do 25.04.2024) wpłynęło 7 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne. W ramach przeprowadzonej rekrutacji Zarząd zdecydował o zatrudnieniu 3 pracowników na stanowisku Specjalista/Specjalistka ds. Wdrażania LSR: Panią Iwonę Baran, zam. ul. Jasna 9a, 33-180 Gromnik […]

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Zastępca/Zastępczyni Dyrektora/Dyrektorki

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na wybór pracownika na stanowisko Zastępca/Zastępczyni Dyrektora/Dyrektorki Biura w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała. W wyznaczonym terminie (15.04.2024 r. do 25.04.2024) wpłynęła 1 oferta. Oferta spełniła wymogi formalne. W ramach przeprowadzonej rekrutacji Zarząd zdecydował o zatrudnieniu Pana Jarosława Makowca, zam. Burzyn 221, 33-170 Tuchów. Posiada on wymagane kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych […]

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Księgowy/Księgowa

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na wybór pracownika na stanowisko Księgowy/Księgowa Biura w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała. W wyznaczonym terminie (15.04.2024 r. do 25.04.2024) wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne. W ramach przeprowadzonej rekrutacji Zarząd zdecydował o zatrudnieniu Pana Marcina Walochy, zam. Dąbrówka Tuchowska 141A, 33-170 Tuchów. Posiada on wymagane kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonywanie […]

Informacja o wyniku naboru pracownika na stanowisko Dyrektor / Dyrektorka Biura

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała rozstrzygnął konkurs na wybór pracownika na stanowisko Dyrektor / Dyrektorka Biura w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała. W wyznaczonym terminie (9.04.2024 r. do 19.04.2024) wpłynęło 2 oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne. W ramach przeprowadzonej rekrutacji Zarząd zdecydował o zatrudnieniu Pani Moniki Soski, zam. Stróże 133, 32-840 Zakliczyn Posiada ona wymagane kwalifikacje gwarantujące […]

Na wolne stanowisko pracy Księgowy/Księgowa – wpłynęły 2 oferty

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Księgowy/Księgowa w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała, do biura w terminie naboru ofert tj. od 15.04.2024 r. do 25.04.2024 r. wpłynęły 2 oferty. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała dokonał weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów do kolejnego etapu naboru, jakim jest rozmowa […]

Na wolne stanowisko pracy Specjalista/Specjalistka ds. Wdrażania LSR – wpłynęło 7 ofert

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Specjalista/Specjalistka ds. Wdrażania LSR w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała, do biura w terminie naboru ofert tj. od 15.04.2024 r. do 25.04.2024 r. wpłynęło 7 ofert. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała dokonał weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów do kolejnego etapu naboru, […]

Na wolne stanowisko pracy Zastępca/Zastępczyni Dyrektora/Dyrektorki – wpłynęła 1 oferta

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Zastępca/Zastępczyni Dyrektora/Dyrektorki w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała, do biura w terminie naboru ofert tj. od 15.04.2024 r. do 25.04.2024 r. wpłynęła 1 oferta. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała dokonał weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów do kolejnego etapu naboru, jakim jest […]

Konsultacje projektu kryteriów wyboru grantobiorców

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała opracował projekt kryteriów wyboru grantobiorców, które poddaje do publicznych konsultacji. Ustalanie kryteriów ma miejsce w związku z realizacją przez LGD umowy ramowej w zakresie wdrażania LSR na lata 2023 – 2027. Przygotowując projekt kryteriów, Zarząd brał pod uwagę: warunki wyboru LSR do realizacji wskazane w ustawie o RLKS i regulaminie tego konkursu, […]

Na wolne stanowisko pracy Dyrektor / Dyrektorka Biura – wpłynęły 2 oferty

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Dyrektor / Dyrektorka Biura w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała, do biura w terminie naboru ofert tj. od 09.04.2024 r. do 19.04.2024 r. wpłynęły 2 oferty. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała dokonał weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów […]

Skip to content