Na wolne stanowisko pracy Dyrektor / Dyrektorka Biura – wpłynęły 2 oferty

Mężczyzna z laptopem i kobieta z dokumentami

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Dyrektor / Dyrektorka Biura
w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała, do biura w terminie naboru ofert tj. od 09.04.2024 r. do 19.04.2024 r. wpłynęły 2 oferty.

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała dokonał weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów do kolejnego etapu naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowały się wszystkie osoby.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze:
1. Jarosław Makowiec, zam. Burzyn 221, 33-170 Tuchów
2. Monika Soska, zam. Stróże 133, 32-840 Zakliczyn

Ww. kandydaci zostaną poinformowani poprzez e-mail o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Translator »
Skip to content