Dzień: 2024-04-22

Konsultacje projektu kryteriów wyboru grantobiorców

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała opracował projekt kryteriów wyboru grantobiorców, które poddaje do publicznych konsultacji. Ustalanie kryteriów ma miejsce w związku z realizacją przez LGD umowy ramowej w zakresie wdrażania LSR na lata 2023 – 2027. Przygotowując projekt kryteriów, Zarząd brał pod uwagę: warunki wyboru LSR do realizacji wskazane w ustawie o RLKS i regulaminie tego konkursu, […]

Na wolne stanowisko pracy Dyrektor / Dyrektorka Biura – wpłynęły 2 oferty

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Dyrektor / Dyrektorka Biura w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Dunajec-Biała, do biura w terminie naboru ofert tj. od 09.04.2024 r. do 19.04.2024 r. wpłynęły 2 oferty. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała dokonał weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentów […]

Konsultacje projektów procedur

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała poddaje do publicznych konsultacji projekty procedur związanych z wdrażaniem LSR na lata 2023 – 2027. Przygotowując projekt procedur Zarząd brał pod uwagę: warunki wyboru LSR do realizacji wskazane w ustawie o RLKS i regulaminie tego konkursu, kryteria oceny LSR, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem w poprzedniej perspektywie finansowej lokalnej strategii rozwoju […]

Skip to content