Spotkanie konsultacyjne – Tuchów – 1.07.2022

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Miejsce: Tuchów
Dom Kultury w Tuchowie
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Termin: 1.07.2022 , godz. 15:00 – 17:00

Program
1. Prezentacja obszaru LGD w kontekście obszaru gminy.
2. Zapoznanie z procesem przygotowania LSR w tym realizacji programowych (PROW 2023-2027, EFS+, EFRR)
3. Analiza stanu i potencjału obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała
4. Analiza obszaru w tym mocnych stron, szans
5. Analiza potrzeb w tym kontekście
6. Analiza obszaru w tym słabych stron, zagrożeń
7. Analiza potrzeb w tym kontekście
8. Diagnozy strategiczne

Translator »
Skip to content