Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Program
1. Prezentacja obszaru LGD w kontekście obszaru gminy.
2. Zapoznanie z procesem przygotowania LSR w tym realizacji programowych (PROW 2023-2027, EFS+, EFRR)
3. Analiza stanu i potencjału obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała
4. Analiza obszaru w tym mocnych stron, szans
5. Analiza potrzeb w tym kontekście
6. Analiza obszaru w tym słabych stron, zagrożeń
7. Analiza potrzeb w tym kontekście
8. Diagnozy strategiczne

Terminarz spotkań przedstawiamy poniżej:

Nazwa Gminy
Miejsce spotkania (adres)
Termin spotkania / godziny
1. Tuchów Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 20.06.2022 ,

godz. 16:00 – 18:00
(spotkanie zespołu projektowego)

2. Ciężkowice Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny
i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
ul.  3-go Maja 34
33-190 Ciężkowice
30.06.2022 ,

godz. 15:00 – 17:00

3. Gromnik Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku, ul. Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik 30.06.2022 ,

godz. 18:00 – 20:00

4. Pleśna Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny RELAKS w Łowczówku
33-171 Łowczówek 63
29.06.2022 ,

godz. 15:00 – 17:00

5. Ryglice Spichlerz Dworski w Ryglicach, ul. Tarnowska 25, 33-160 Ryglice 29.06.2022 ,

godz. 18:00 – 20:00

6. Rzepiennik Strzyżewski Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim,  Rzepiennik Strzyżewski
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
30.06.2022 ,

godz. 15:00 – 17:00

7. Szerzyny Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach,  Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny 30.06.2022 ,

godz. 18:00 – 20:00

8. Tuchów Dom Kultury w Tuchowie,
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
01.07.2022 ,

godz. 15:00 – 17:00

9. Wojnicz Dom Grodzki w Wojniczu
ul. Długa 82, 32-830 Wojnicz
29.06.2022 ,

godz. 18:00 – 20:00

10. Zakliczyn Ratusz  – Sala im. Spytka Jordana
ul. Rynek 2,
32-840 Zakliczyn
29.06.2022 ,

godz. 15:00 – 17:00

Translator »
Skip to content