Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała – 30 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała zwołuję na dzień
30 listopada (czwartek) 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała, które odbędzie się w Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ul. Parkowa 4, o godz. 16:00.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wprowadzenie zmian do Statutu.
  6. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany wysokości składki członkowskiej.
  7. Przedstawienie harmonogramu działań związanych z przygotowaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała do wdrażania LSR.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zakończenie zebrania.

 

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status podejmowanych uchwał.

 

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

Translator »
Skip to content