Umowa z Województwem Małopolskim na realizację LSR podpisana!

Szanowni Państwo,🙂
miło nam jest poinformować, że 32 777 069,60 zł to kwota zakontraktowana dla 9 gmin wchodzących w skład Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała z nowej perspektywy unijnej.
Szanowni Państwo,🙂
🖋11 stycznia 2024 r. Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała, podpisało umowę z Województwem Małopolskim na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Kwota na realizację LSR to 32 777 069,60 zł.
Lokalna Strategia Rozwoju realizowana będzie w ramach trzech funduszy: EFRROW, EFRR i EFS+.
🤝 Umowę podpisali:
✍️ Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przy podpisywaniu umowy uczestniczyła Iwona Gibas członkini Zarządu Województwa Małopolskiego,
✍️ Janusz Kowalski Prezes Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała , Renata Dyngosz Wiceprezes Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec -Biała. Przy podpisaniu umowy dział wzięli: Małgorzata Kras Sekretarza Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała i Jan Czaja Wiceprezesa Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec -Biała oraz:
✍️ Magdalena Marszałek Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała ; Burmistrz Tuchowa, Ryszard Stankowski Sekretarz Rady Decyzyjnej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała ; Z-ca Wójta Gminy Pleśna, Marek Karaś Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Stanisław Kuropatwa Burmistrz Ciężkowic.
Translator »
Skip to content