Ankieta analiza

Szanowni Państwo, prezentujemy podsumowanie ankiety
dotyczącej elementów stanowiących wspólny mianownik dla całego obszaru – LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała. Badanie ankietowe przeprowadziliśmy w miesiącu lipcu 2022 , jako kolejny po spotkaniach konsultacyjnych etap w procesie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
 
Translator »
Skip to content